Misjonarze Najświętszej Eucharystii

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku zaczęły się prowadzone przez zgromadzenia lub osoby duchowne misje mające na celu otwieranie kaplic wieczystej adoracji w miejscach, gdzie była taka możliwość i znalazły się osoby, które w swojej gorliwości mogły zaangażować się w taki rodzaj adoracji.

Jednym z prężniej działających zgromadzeń włączonych we wspomniane misje jest Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszej Eucharystii  w prowansalskiej miejscowości Saint Maximin we Francji, gdzie znajduje się również bazylika z relikwiami św. Marii Magdaleny (https://missionnaires-eucharistie.fr/).                  Od lipca 2022 roku mamy stały kontakt z założycielem zgromadzenia, ojcem Florianem Racine. 

Ojciec Florian Racine ur. w 1971 r. we Francji. Został wyświęcony na kapłana diecezji Toulon w 2004 roku. Obecnie jest proboszczem w Bazylice św. Marii Magdaleny w Saint- Maximin położonej w regionie Prowansji. Jako założyciel Misjonarzy od Najświętszego Sakramentu, oddaje się wraz z innymi kapłanami propagowaniu w parafiach adoracji eucharystycznej, która ma na celu odnowę Kościoła. Jest autorem czasopisma Żar Eucharystii oraz kilku pozycji książkowych.

Zachęcamy do wysłuchania konferencji o. Floriana, które wygłosił podczas rekolekcji w Gostyniu (18-20.08.23r.)   https://www.youtube.com/@AdoremusTeChriste-pl

Osobą szczególnie zaangażowaną w szerzenie adoracji wieczystej i w pełni oddaną temu dziełu jest o. Justo Antonio Lo Feudo będący członkiem wyżej wspomnianego zgromadzenia. Jeździ on od wielu lat po całym świecie, a od ponad piętnastu po Europie, poświęcając swój czas na realizowanie misji otwierania kaplic wieczystej adoracji, w których Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie adorowany jest przez cały czas – 24 godziny na dobę, zawsze.

Przez lata zjeździł niemal całą Europę i założył około stu takich kaplic w różnych krajach: Hiszpania, Włochy, Francja, Austria czy Chorwacja. Wcześniej również czynnie brał udział w misjach w Ameryce Północnej i Południowej. W Polsce w ostatnich latach powołał do istnienia kaplice wieczystej adoracji w Legnicy, Poznaniu, Raciborzu, Ostrowie Wielkopolskim, Krośnie oraz Opolu.

To dzięki jego doświadczeniu oraz na podstawie otrzymanych od niego materiałów dotyczących misji otwierania kaplic wieczystej adoracji udało nam się przeprowadzić misje i powołać do istnienia siedem kaplic wieczystej adoracji (w Poznaniu na Górczynie, Kościanie, Murowanej Goślinie, Ciechanowie, Gostyniu, Wągrowcu, Kaliszu).