Kontakt

   Fundacja Adoremus Te Christe

NIP 7822920078
    REGON 524584490
  KRS  0001022291

Nr konta: 90 1020 4027 0000 1402 1828 9128


kontakt[at]adoremustechriste.pl

tel. 690 293 730

os. Lecha 125/13, 61-299 Poznań

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i modlitwach "
(Dz 2, 42)